Fem més fàcil la seva activitat empresarial

Notícies | Actualitat

Ac-Empresarial

22/06/2023. Sentència 1051/2023. STSJ Castilla-La Mancha. Acomiadament disciplinari per agressió a un company de feina.

En aquest supòsit, la Sala Social del TSJ de Castilla-La Mancha desestima el recurs de suplicació que va interposar el treballador acomiadat contra la sentència del Jutjat Social 2 de Ciudad Real, que no li va donar la raó en la seva demanda d’acomiadament disciplinari.

 

El Treballador al·legava que la discusió i posterior agressió s’havia produit a l’hora de dinar i per tant fora de la jornada laboral. La Sala Social del TSJ, recolzant-se en diverses sentències del TS, considera que resulta clara l’afectació de la conducta amb la relació laboral, ja que l’agressió es produeix a un altre treballador de l’empresa, després de dinar, en un menjador que hi havia a la finca (centre de treball) i en presència d’un tercer, la qual cosa condicionava les relacions entre aquests treballadors i afectava la imatge de la pròpia empresa.

 

Enllaç: https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/400786c2ead79605a0a8778d75e36f0d/20230809

Exempció d’indemnització per acomiadament del personal d’alta direcció

Sentència de 08/03/2017, de la Sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional (Secc. 4) en la que en el F.J. 8 estableix que la indemnització pagada per la demandant a la treballadora com a conseqüència del seu cessament com a personal directiu, és obligatòria fins el límit de set dies de salari per any de treball, amb un màxim de sis mensualitats i, en tant que indemnització mínima obligatòria, està exempta de tributació fins aquesta quantitat.

Veure més…

Contacte

Carrer Volta, 82
08224 • Terrassa
Tel.1 937 806 122
Tel.2 937 806 200
Fax. 937 336 314
info@ac-empresarial.com


Horari:

Dilluns a Dijous:
09h. – 13h. i 16h. – 20h.

Divendres:
09h. – 13h.