Exempció d’indemnització per acomiadament del personal d’alta direcció

Sentència de 08/03/2017, de la Sala contenciosa administrativa de l’Audiència Nacional (Secc. 4) en la que en el F.J. 8 estableix que la indemnització pagada per la demandant a la treballadora com a conseqüència del seu cessament com a personal directiu, és obligatòria fins el límit de set dies de salari per any de treball,…

Details