Projecte pilot entre 13 Estats membres sobre l’emissió de dictàmens en matèria d’IVA en situacions transfrontereres.

You are here: